Author name: admin

Azerbaijan Neuroscience Society Accepted as Full Member of FENS

We are delighted to share the exciting news that the Azerbaijan Neuroscience Society has been accepted as a full member of the Federation of European Neuroscience Societies (FENS). This prestigious recognition represents a significant milestone in our mission to advance neuroscience research and foster collaboration both within Azerbaijan and internationally. Why This Matters: Becoming a […]

Azerbaijan Neuroscience Society Accepted as Full Member of FENS Read More »

Xoşbəxtlik nədir?

Xoşbəxtlik daim axtarışında olunan bir hissdir. Filosoflar, ilahiyyatçılar, psixoloqlar, hətta iqtisadçılar belə uzun bir müddətdir ki, bu hissin tərifini müəyyən etməyə çalışırlar. Psixologiya əsas məqsədi insanın psixoloji sağlamlığını, cəmiyyətdə rifahını təmin etmək olan bir elm olaraq bu hissin araşdırılmasına dair bir çox tədqiqatları ehtiva edir.  Xoşbəxtlik yalnız müsbət əhval-ruhiyyə olmayıb əsasən dərin məna və məmnuniyyət

Xoşbəxtlik nədir? Read More »

Şüur nədir?

Şüur nədir? “Elm təbiətin əsas sirrini üzə çıxara bilməz, ona görə ki, biz özümüz də həll etməyə çalışdığımız sirrin bir parçasıyıq.”- Max Planck Bu gün, fizika, fəlsəfə, tibb və digər elm sahələrindən olan insanların yüz illərdir ki, soruşduqları, lakin, ortaq bir məxrəcə gələ bilmədikləri bir mövhum – şüur haqqında yazmaq istəyirik. Bəs şüur nədir? Şüur

Şüur nədir? Read More »

“Revolutionizing neuroscience: BrainGPT performs better than neuroscience experts” – co-authored by Azerbaijan Neuroscience Society’s co-founder

In the ever-expanding field of neuroscience, the challenge of sifting through vast amounts of research to gain meaningful insights is formidable. Traditional approaches struggle to keep up with the sheer volume and complexity of data, leading to valuable insights often being overlooked. To address this challenge, researchers have developed BrainGPT, an advanced language model fine-tuned

“Revolutionizing neuroscience: BrainGPT performs better than neuroscience experts” – co-authored by Azerbaijan Neuroscience Society’s co-founder Read More »

Our team member, Shams Farhad, has published a new paper

Our team member, Shams Farhad, alongside her colleagues, has recently published a paper titled “Application of Hybrid Deep Learning Architectures for Identification of Individuals with Obsessive-Compulsive Disorder Based on EEG Data” This study addresses the persistent challenge of accurately diagnosing Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), a prevalent psychiatric condition characterized by intricate symptomatology often interwoven with other

Our team member, Shams Farhad, has published a new paper Read More »

ANS Member Elkhan Yusifov has presented a poster in “Development Platicity & Regeneration of Neural Circuits” conference in Altea, Spain

Azerbaijan Neuroscience Society co-founder, Elkhan Yusifov, has presented his scientific research as a poster in a conference held in Altea, Spain. Axon2023 conference included more than 150 participants and 60 posters. Elkhan’s scientific work investigates the role of primary cilia in neural circuit formation.

ANS Member Elkhan Yusifov has presented a poster in “Development Platicity & Regeneration of Neural Circuits” conference in Altea, Spain Read More »

Elkhan Yusifov has presented a poster in Zurich Neuroscience Zentrum Symposium 2023 in Switzerland

Azerbaijan Neuroscience Society member Elkhan Yusifov has shared his research as a poster in Zurich Neuroscience Zentrum (ZNZ) Symposium on September 14th in Switzerland. His poster title was “Investigating the role of primary cilia in the peripheral nervous system formation”.

Elkhan Yusifov has presented a poster in Zurich Neuroscience Zentrum Symposium 2023 in Switzerland Read More »

We announce our first workshop!

Azerbaijan Neuroscience Society will organize a workshop on “How to effectively prepare 3P: Paper, Poster, Presentation” on November 24-26.

The workshop will be held in a hybrid format, and with the partnership of the International Bain Research Organization (IBRO), leading local and international experts will share their experience and knowledge with the participants.

We announce our first workshop! Read More »

Our team member, Jamil Muradov, has co-authored an abstract on inhibition of cortical spreading depolarizations using memantine in the Canadian Journal of Neurological Sciences

To learn more about it, please, visit: https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-neurological-sciences/article/p121-memantine-inhibits-cortical-spreading-depolarization-and-improves-neurovascular-function-following-traumatic-brain-injury-results-of-a-randomized-preclinical-trial/03F82F3C3EEE609B9CE7F9160524F22F

Our team member, Jamil Muradov, has co-authored an abstract on inhibition of cortical spreading depolarizations using memantine in the Canadian Journal of Neurological Sciences Read More »

Scroll to Top