Jamil Muradov published an article in “The Conversation” about Bill C-277

ANS Board member, Jamil Muradov, published an article in the prestigious scientific journal The Conversation about Bill C-277, which was passed by the Canadian Parliament. The Conversation is a scientific journal read by 35 million users and used as a source by 22,000 media outlets. C-277 is an act aimed at recognizing brain injuries as […]

Jamil Muradov published an article in “The Conversation” about Bill C-277 Read More »

CRISPR nədir?

‘’CRISPR-Cas9 genetik xəstəliklərin müalicəsi üçün insan genomunu həmişəlik dəyişdirərək biotibbdə inqilab yaratma potensialına sahib vasitədir’’. – Emmanuelle Charpentier  E. Charpentier və J. Doudna 2020-ci il Kimya üzrə Nobel mükafatına məhz CRISPR (İng.cə – Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) texnologiyasını kəşf elədiklərinə görə layiq görülüblər. Əsrimizin əvvəllərinədək ancaq elmi-fantastik filmlərə mövzu ola biləcək genetik-modifikasiya olunmuş

CRISPR nədir? Read More »

Alzheimer nədir?

Alzheimer xəstəliyi  “Həyatınıza geri baxmaq və dünyada iz qoyduğunuzu bilmək bacarığı. Amma xatirələrimi itirirəm, sanki kimsə mənim bankamı sındırıb, qəpiklərimi bir-bir oğurlayır. Bu, o qədər yavaş baş verir ki, nəyin çatışmadığını deyə bilmirəm” – “Biz qarışqalarıq”, Shaun David Hutchinson,  Bugünkü məqaləmizin mövzusu neyrodegenerativ xəstəliklərdir. Neyrodegenerativ xəstəliklərdə əsas problem beynin müxtəlif hissələrində neyronların yavaş və proqressiv

Alzheimer nədir? Read More »

Azerbaijan Neuroscience Society Accepted as Full Member of FENS

We are delighted to share the exciting news that the Azerbaijan Neuroscience Society has been accepted as a full member of the Federation of European Neuroscience Societies (FENS). This prestigious recognition represents a significant milestone in our mission to advance neuroscience research and foster collaboration both within Azerbaijan and internationally. Why This Matters: Becoming a

Azerbaijan Neuroscience Society Accepted as Full Member of FENS Read More »

Xoşbəxtlik nədir?

Xoşbəxtlik daim axtarışında olunan bir hissdir. Filosoflar, ilahiyyatçılar, psixoloqlar, hətta iqtisadçılar belə uzun bir müddətdir ki, bu hissin tərifini müəyyən etməyə çalışırlar. Psixologiya əsas məqsədi insanın psixoloji sağlamlığını, cəmiyyətdə rifahını təmin etmək olan bir elm olaraq bu hissin araşdırılmasına dair bir çox tədqiqatları ehtiva edir.  Xoşbəxtlik yalnız müsbət əhval-ruhiyyə olmayıb əsasən dərin məna və məmnuniyyət

Xoşbəxtlik nədir? Read More »

Şüur nədir?

Şüur nədir? “Elm təbiətin əsas sirrini üzə çıxara bilməz, ona görə ki, biz özümüz də həll etməyə çalışdığımız sirrin bir parçasıyıq.”- Max Planck Bu gün, fizika, fəlsəfə, tibb və digər elm sahələrindən olan insanların yüz illərdir ki, soruşduqları, lakin, ortaq bir məxrəcə gələ bilmədikləri bir mövhum – şüur haqqında yazmaq istəyirik. Bəs şüur nədir? Şüur

Şüur nədir? Read More »

“Revolutionizing neuroscience: BrainGPT performs better than neuroscience experts” – co-authored by Azerbaijan Neuroscience Society’s co-founder

In the ever-expanding field of neuroscience, the challenge of sifting through vast amounts of research to gain meaningful insights is formidable. Traditional approaches struggle to keep up with the sheer volume and complexity of data, leading to valuable insights often being overlooked. To address this challenge, researchers have developed BrainGPT, an advanced language model fine-tuned

“Revolutionizing neuroscience: BrainGPT performs better than neuroscience experts” – co-authored by Azerbaijan Neuroscience Society’s co-founder Read More »

Our team member, Shams Farhad, has published a new paper

Our team member, Shams Farhad, alongside her colleagues, has recently published a paper titled “Application of Hybrid Deep Learning Architectures for Identification of Individuals with Obsessive-Compulsive Disorder Based on EEG Data” This study addresses the persistent challenge of accurately diagnosing Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), a prevalent psychiatric condition characterized by intricate symptomatology often interwoven with other

Our team member, Shams Farhad, has published a new paper Read More »

ANS Member Elkhan Yusifov has presented a poster in “Development Platicity & Regeneration of Neural Circuits” conference in Altea, Spain

Azerbaijan Neuroscience Society co-founder, Elkhan Yusifov, has presented his scientific research as a poster in a conference held in Altea, Spain. Axon2023 conference included more than 150 participants and 60 posters. Elkhan’s scientific work investigates the role of primary cilia in neural circuit formation.

ANS Member Elkhan Yusifov has presented a poster in “Development Platicity & Regeneration of Neural Circuits” conference in Altea, Spain Read More »

Scroll to Top